Broche de platino con diamantes de talla brillantes

Broche – Pendentif de platino con diamantes de talla brillante. Época Belle Époque – Art Decó, Francia circa 1920